Ειδική συνεδρίαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ για εκλογή Προεδρείου Αντιπροσωπείας, Μελών και Προεδρείου Διοικούσας Επιτροπής Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.