ΓΕΩΤΕΕ- Μελετη για την κοινωνικοοικονομικη μεταβαση της ΠΔΜ στη μεταλιγνιτικη περιοδο_δεκ_2019