ΦΕΚ 106 (6-6-2016) για την κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ από την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016


Το ΦΕΚ ΕΔΩ (άρθρο 2, παρ. 6α ,σελ. 147) 

 

13645193_1227986663886440_4702546930129571039_n