Συνεδρίαση Μ.Ε. Δημοσίων Έργων και Κατασκευών

Θέματα προς συζήτηση και ενημέρωση:

1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΑΣ ΥΑ ΓΙΑ ΕΣΗΔΗΣ

2. ΥΑ Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών: Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου & Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016. σχετικό link: http://pesede.gr/el/content/ya-ypoyrgoy-ypodomon-metaforon-periehomeno-toy-mitrooy-ergoy-kathorismos-omadon-ergasion-ana

3.Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξής: Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
http://pesede.gr/el/content/ypoyrgeio-oikonomias-anaptyxis-tehnikes-leptomereies-kai-diadikasies-leitoyrgias-toy

4.Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων έργων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.), όπως διαμορφώνονται με τον ν.4472/17
http://pesede.gr/sites/default/files/upload/2017_05_19_n4472_mite.pdf

5.ΕΑΑΔΗΣΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν. 4472/2016 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4412/2016

6.Ν 4472/2017 (πολυνομοσχέδιο) όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’74/19-05-2017 – Ριζικές αλλαγές στα Δημόσια Έργα με τα άρθρα 47, 118 & 119

Άρθρο 47: η εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ για τα έργα μετατίθεται για τις 15/6/2017 για την Κεντρική Κυβέρνηση και για 20/10/2017 για το σύνολο του Δημόσιου τομέα.
Άρθρο 118: αφορά τα Μητρώα Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων – παραπέμπει σε έκδοση ΠΔ για τις λεπτομέρειες εντός 8 μηνών.
Άρθρο 119: αφορά άρση πλήθους περιορισμών (νομική μορφή ΑΕ από 3η τάξη και άνω – γεωγραφικοί περιορισμοί – άνω-κάτω όρια κα)

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση