Συνεδρίαση Μ.Ε. Αντισεισμικής, Πολιτικής Προστασίας και Οδικής Ασφάλειας

Θέμα συζήτησης θα είναι η διοργάνωση ημερίδας σχετικά με το Νέο Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση