Συνεδρίαση Μ.Ε. Αντισεισμικής, Πολιτικής Προστασίας και Οδικής Ασφάλειας