Συνεδρίαση Μ.Ε. Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Οικονομίας

Η συνάντηση ορίστηκε από τον Επιμελητή της ΜΕ συν. Ευάγγελο Καρλόπουλο.
Θα συζητηθούν θέματα ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας δεδομενου ότι μετά από μια βδομάδα [θα οριστεί ημερομηνία] θα υπάρξει συζήτηση για το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας στο ΤΕΕ/ΤΔΜ με εκπροσώπους της Υ.Δ. του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας [εστάλη πρόσκληση].

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση