Συνεδρίαση Μ.Ε. Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας

1η συνεδρίαση Μ.Ε.Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας περιόδου 2017-2019

Agenda:
- Εκλογή Επιμελητή και Αναπληρωτή Επιμελητή 
- Προγραμματισμός θεμάτων ενασχόλησης Μόνιμης Επιτροπής

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση