Μ.Ε. Περιβάλλοντος

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

 

1. Αποκαταστάσεις εδαφών ορυχείων λιγνίτη

 

2. Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Π.Δ.Μ.

 

3. Δημιουργία υπομνήματος θέσεων Μ.Ε. Περιβάλλοντος ΤΕΕ/ ΤΔΜ

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση