Μ.Ε. Χωροταξικού Πολεοδομικού και Αστικού σχεδιασμού + Ο.Ε. Γ.Π.Σ. Κοζάνης

Προτάσεις ΤΕΕ/ΤΔΜ για τη διαβούλευση του σταδίου Β1 του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Δυτ. Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση