Ειδική & 5η τακτική συνεδρίαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ

ΘΕΜΑΤΑ

- Εκλογή Αντιπροέδρου Αντιπροσωπείας

- Εκλογή Γενικού Γραμματέα Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ

- Επαγγελματικά & ασφαλιστικά θέματα μηχανικών