7η τακτικη συνεδριαση+ειδική συνεδρίαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ

7η τακτική συνεδρίαση για έγκριση οικονομικού προϋπολογισμου 2016 και οικονομικού απολογισμού 2015 – Ειδική συνεδρίαση για εκλογή Αντιπροέδρου Αντιπροσωπείας και Γ.Γ. Διοικούσας επιτροπής ΤΕΕ/ΤΔΜ

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση