3η τακτική συνεδρίαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

1. Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας.
2. Ενημέρωση – συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε.
3. Έλεγχος – ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.
4. Οικονομικός απολογισμός 2016 – Οικονομικός Προϋπολογισμός 2017
5. Τροποποίηση θεσμικού πλαισίου ΤΕΕ

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση