1η ειδική συνεδρίαση Αντιπροσωπειας ΤΕΕ/ΤΔΜ

1η ειδική συνεδρίαση Αντιπροσωπειας ΤΕΕ/ΤΔΜ για εκλογή Προεδρείου Αντιπροσωπείας, μελών Διοικούσας Επιτροπής και Προεδρείου Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση