16η Συνεδρίαση Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ

Προγραμματισμένη επίσκεψη Προέδρου & Δ. Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. κ. Παναγιωτάκη