13η συνεδρίαση Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ

* Για το ΘΕΜΑ 2 θα παρευρίσκονται στη συνεδρίαση ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δ, Μακεδονίας κ. Τουρλιδάκης και ο Πρύτανης του ΤΕΙ Δ.
Μακεδονίας κ. Γκανάτσιος

1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.
2. Επικύρωση πρακτικών 11ης και 12ης συνεδρίασης.
3. Ενημέρωση- συζήτηση για την πρόταση-σχέδιο Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων περί συγχώνευσης Πανεπιστημίου και ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
4. Βράβευση του Tyφoon Motoracing, του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής Κοζάνης του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στο διεθνή διαγωνισμό
MotoStudent 2018
5. Προέγκριση δαπάνης για Λογιστική Υποστήριξη ΤΕΕ/ΤΔΜ, για αγορά φωτοτυπικού
χαρτιού και γραφικής ύλης, για αγορά toner για το φωτοτυπικό του ΤΕΕ/ΤΔΜ.
6. Αίτηση πολίτη για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης.
7. Ανανέωση φιλοξενίας επίσημης ιστοσελίδας ΤΕΕ/ΤΔΜ (συντήρηση-τεχνική στήριξη)
8. Συμμετοχή-υποστήριξη σε εκδήλωση των SET-Plan (της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας
της Ευρωπαϊκης Επιτροπής) στη Θεσσαλονίκη

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση