Αίτηση προς το ΤΕΕ/ΤΔΜ από τον κ. Παγκαρλιώτα Γεώργιο για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης


Ο κ. Παγκαρλιώτας Γεώργιος υπέβαλε αίτηση προς το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σχετικά με προσδιορισμό αξίας ενός διαμερίσματος στο κέντρο της Κοζάνης

Πληροφορίες: ΤΕΕ/ΤΔΜ, τηλ. 2461028030