Αίτηση προς το ΤΕΕ/ΤΔΜ από τον κ.Καλυβιάνου Στέργιο για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης


Ο κ. Καλυβιάνος Στέργιος υπέβαλε αίτηση προς το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σχετικά με εφαρμογή ρυμοτομίας κατά την έκδοση της υπ” αριθμόν 69/2007 οικοδομικής άδειας ανέγερσης οικοδομής στην περιοχή Αγ. Γεωργίου στο δήμο Φλώρινας.

Πληροφορίες: ΤΕΕ/ΤΔΜ, τηλ. 2461028030