Αίτηση προς το ΤΕΕ/ΤΔΜ από το Δήμο Σερβίων Βελβεντού για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης


Ο Δήμος Σερβίων Βελβεντού υπέβαλε αίτηση προς το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σχετικά με καθίζηση οικοδομής στα Σέρβια Κοζάνης από πιθανή διαρροή του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Σερβίων Βελβεντού.

Πληροφορίες: ΤΕΕ/ΤΔΜ, τηλ. 2461028030