Αίτηση προς το ΤΕΕ/ΤΔΜ από την κα. Ζιάκα Ιωάννα για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης


Η κα. Ζιάκα Ιωάννα υπέβαλε αίτηση προς το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σχετικά με κοστολόγηση υλικών και εργασιών σε οικοδομή στην Κοζάνη.

Πληροφορίες: ΤΕΕ/ΤΔΜ, τηλ. 2461028030