Αίτηση προς το ΤΕΕ/ΤΔΜ από την εταιρία ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕΒΕ) για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης


Η εταιρία ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕΒΕ) υπέβαλε αίτηση προς το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σχετικά με σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας και ελαττωμάτων σε μεταλλικό κτίριο στο Βατερό Κοζάνης.

Πληροφορίες: ΤΕΕ/ΤΔΜ, τηλ. 2461028030