Αίτηση προς ΤΕΕ/ΤΔΜ απ΄τον κ. Βασβατέκη Δημήτριο για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης


Ο κ. Βασβατέκης Δημήτριος υπέβαλε αίτηση προς το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σχετικά με την εκτίμηση κόστους κατασκευών στα όρια της ιδιοκτησίας του και άλλης ιδιωτικής ιδιοκτησίας στη Βλάστη Κοζάνης.

Πληροφορίες: ΤΕΕ/ΤΔΜ, τηλ. 2461028030