Αίτηση προς ΤΕΕ/ΤΔΜ από τον κ. Ζήση Βασίλειο για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης


Ο κ. Ζήσης Βασίλειος υπέβαλε αίτηση προς το ΤΕΕ /Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σχετικά με κακοτεχνία στην στέγη της οικίας του στους Μανιάκους Καστοριάς

 Πληροφορίες: ΤΕΕ/ΤΔΜ, τηλ. 2461028030