Αίτηση προς ΤΕΕ/ΤΔΜ από το την ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης – ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ


Η ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α Τ.Ε. (Φλώρινα, Πτολεμαϊδα), υπέβαλε αίτηση προς το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σχετικά με όχημα (φορτηγό) συνεργάτη της εταιρίας, το οποίο ενεπλάκη σε δυστύχημα σε χώρο απόθεσης ορυχείου του Νότιου Πεδίου της ΔΕΗ Α.Ε.

Πληροφορίες: ΤΕΕ/ΤΔΜ, τηλ. 2461028030