Αίτηση προς ΤΕΕ/ΤΔΜ από την κα. Μακρογιάννη Δήμητρα για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης


H κα. Μακρογιάννη Δήμητρα υπέβαλε αίτηση προς το ΤΕΕ /Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σχετικά με πραγματοποίηση ελέγχου για πιθανή διαρροή ρεύματος (υψηλοί λογιαριασμοί ρεύματος και υπερβολική κατανάλωση) σε κατοικία στην Εράτυρα Κοζάνης

 Πληροφορίες: ΤΕΕ/ΤΔΜ, τηλ. 2461028030