Αίτηση προς ΤΕΕ/ΤΔΜ απ΄τον κ. Ασλανίδη Παύλο για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης


Ο κ. Ασλανίδης Παύλος υπέβαλε αίτηση προς το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σχετικά με τον προσδιορισμό της αιτίας προέλευσης πυρκαγιάς που προκλήθηκε σε διαμέρισμα στην Κοζάνη.

Πληροφορίες: ΤΕΕ/ΤΔΜ, τηλ. 2461028030