Αίτηση προς ΤΕΕ/ΤΔΜ απ΄την κα. Ξανθοπούλου Ναούμα για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης


Η κα. Ξανθοπούλου Ναούμα υπέβαλε αίτηση προς το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σχετικά με προβλήματα προσβασιμότητας σε ακίνητο στην Πτολεμαϊδα Κοζάνης

Πληροφορίες: ΤΕΕ/ΤΔΜ, τηλ. 2461028030