Εταιρεία Ερευνών Μεταλλικών Έργων [ΕΕΜΕ] – 9ο Εθνικό συνέδριο μεταλλικών κατασκευών (Λάρισα 5-7/10/2017) -Υποβολή περιλήψεων


Περισσότερες λεπτομέρειες για το συνέδριο ΕΔΩ