ΕΤΑΑ – Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης μέχρι 28/2/2017 στους ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Α. που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85)


Το έγγραφο του ΕΤΑΑ ΕΔΩ