ΕΣΠΑ : Χορήγηση υποτροφιών υλοποίησης διδακτορικής έρευνας σε πτυχιούχους (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) -Παράταση προθεσμίας


Επιχειρησιακό πρόγραμμα:

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής:

Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:

31/5/2016 – 8/7/2016, – ώρα 13.00

Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ.