Ερωτηματολόγιο για Έξυπνες Πόλεις

image_pdfimage_print

Για πολλά χρόνια οι κοινωνίες καλούνταν να ανταπεξέλθουν σε κρίσεις, εντάσεις και καταστροφές, που προκαλούσαν – κατά κανόνα – διάφορα φυσικά φαινόμενα.

Η πανδημία COVID-19, ανέδειξε την ανάγκη οι πόλεις να προετοιμαστούν και για νέους, διαφορετικής φύσης και προέλευσης κινδύνους. Νέες δηλαδή καταστάσεις, οι οποίες υπονομεύουν την ομαλή συνέχιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και εν τέλει την ποιότητα ζωής στον αστικό ιστό. Εύλογα τίθεται για κάθε πόλη το ζήτημα της βιωσιμότητας, απέναντι σε αυτές. Μόνος τρόπος διατήρησής της είναι η ανάπτυξη συγκεκριμένων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, που συνθέτουν και ορίζουν την “ανθεκτικότητά” της.

Προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις, οι Έξυπνες Πόλεις οδηγούνται στην καθιέρωση ενός νέου ρόλου στο προσωπικό τους, αυτό του Υπεύθυνου Ανθεκτικότητας (Smart City Resilience Officer). Πρόκειται για ρόλο καθοριστικής σημασίας για την επάρκεια και βιωσιμότητα της πόλης. Οι αρμοδιότητες, οι γνώσεις και οι ικανότητες των ατόμων που θα στελεχώσουν τη θέση αυτή, καθώς επίσης και η ανάγκη για εκπαίδευση του προσωπικού των πόλεων στον τομέα αυτό, είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα, που χρήζει περαιτέρω μελέτης.

Στα πλαίσια επιστημονικής έρευνας, δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο, με έμφαση στα παραπάνω θέματα. Η πολύτιμη συνεισφορά των συμμετεχόντων θα βοηθήσει, τόσο στην ανάδειξη, όσο και στην περιγραφή της νέας αυτής θέσης εργασίας, που αναμένεται να έχει ιδιαίτερη ζήτηση τα επόμενα χρόνια, στις περισσότερες πόλεις.

Παρακαλούμε όσοι το επιθυμούν, να το συμπληρώσουν.

 

Το ερωτηματολόγιο θα το βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://forms.gle/X64tNrgFfbVD1KKC6

 

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της έρευνας, Καθηγητή Δρ. Πάνο Φιτσιλή (fitsilis@uth.gr).

 

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση