Έργο Ομάδας Εργασίας ΤΕΕ/ΤΔΜ «Στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς σε ακίνητα ιδιοκτησίας του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα»


- Το ολοκληρωμένο έργο της Ο.Ε.

Το παράρτημα με ολη την αλληλογραφια των εμπλεκόμενων φορέων

- To έγγραφο κοινοποίησης στα περιφερειακά Μ.Μ.Ε.