Έρευνητικό πρόγραμμα με αντικείμενο την καταγραφή του προβλήματος της ενεργειακής φτώχειας σε περιοχές με ακραίες κλιματικες συνθήκες- Ερωτηματολόγιο του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημιόυ Δυτικής Μακεδονίας & του Εργαστηρίου Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ

image_pdfimage_print

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, βρίσκεται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη σε Ερευνητικό Πρόγραμμα με αντικείμενο την καταγραφή του προβλήματος της ενεργειακής φτώχειας σε περιοχές με ακραίες κλιματικές συνθήκες. Η έρευνα περιλαμβάνει τη συλλογή στοιχείων για την ενεργειακή συμπεριφορά νοικοκυριών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Η συλλογή στοιχείων βασίζεται στη συμπλήρωση του ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση