Επιστολή ΤΕΕ/ΤΔΜ για τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών διαχείρισης του ΕΣΠΑ