Επιστολή ΤΕΕ ΤΔΜ για αξιολόγηση υπαλλήλων

image_pdfimage_print

Το ΤΕΕ/ΤΔΜ πιστεύει ότι η αξιολόγηση γενικότερα είναι ένα απαραίτητο θεσμικό εργαλείο για την αναβάθμιση της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει το Δημόσιο, καθώς και των υπηρεσιών που προσφέρονται στον πολίτη.
Η αξιολόγηση είναι αντικειμενική και αμερόληπτη όταν :

  • γίνεται με προσδιοριζόμενα αντικειμενικά κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας και καταλληλότητας των υπαλλήλων σε σχέση με το αντικείμενο εργασίας τους και τα καθήκοντά τους
  • δίνει κίνητρα αύξησης της παραγωγικότητας του προσωπικού
  • έχει σαν βασική αρχή αυτή της αξιοκρατίας, που απορρέει από το ίδιο το Σύνταγμα της χώρας
  • δεν οδηγεί σε προκαθορισμένες ποσοστώσεις κατάταξης του προσωπικού, με απώτερο ίσως στόχο τη δημιουργία μιας νέας και ίσως μόνιμης δεξαμενής διαθεσίμων υπαλλήλων.

Το ΤΕΕ/ΤΔΜ θεωρεί απαράδεκτο τον εκ των προτέρων ορισμό ανώτατων και απαράβατων ποσοστών υπαλλήλων που μπορούν να αξιολογηθούν ανά βαθμολογική κλίμακα, καθώς και την αναγκαστική και απαράβατη ποσόστωση του 15% για την αξιολόγηση του προσωπικού με βαθμολογία από 1 έως 6 στην κλίμακα του 10 (άρθρο 20 ν.4250/2014).

Το ΤΕΕ/ΤΔΜ ζητεί την απόσυρση των ρυθμίσεων αυτών του Ν. 4250/2014, θεωρώντας ότι είναι αναγκαία, επείγουσα και σύμφωνη με το δημόσιο συμφέρον που επιτάσσει την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών με σεβασμό στην συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αξιοκρατίας.

Τέλος το ΤΕΕ/ΤΔΜ στηρίζει διαχρονικά με κάθε τρόπο, όλες εκείνες τις ενέργειες που αποσκοπούν στην εξάλειψη των παθογενειών στη Δημόσια Διοίκηση, ώστε να βαδίσουμε σε μία αξιοκρατική, αποτελεσματική και λειτουργικά ανεξάρτητη Διοίκηση, που στόχο πάντοτε έχει τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες που παρέχονται στον πολίτη.

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Μαυροματίδης


Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση