Επιστολή προς ΤΕΕ για ανάγκη λειτουργικής ενοποίησης του ΕΤΑΑ για καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του