Επιστολή προς Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για στήριξη Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος

image_pdfimage_print

Το ΤΕΕ/ΤΔΜ εκφράζει την απόλυτη στήριξη του στην ίδρυση του νέου τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, γεγονός που επιτρέπει και τη δημιουργία Πολυτεχνικής Σχολής. Η ειδικότητα του μηχανικού Περιβάλλοντος, αν και υπάρχει εδώ και 20 χρόνια πλέον, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με κυριότερο την απουσία κατοχυρωμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων από την πλευρά της πολιτείας. Αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες ίδρυσης του τμήματος, το ΤΕΕ/ΤΔΜ προσφέρει του συνδρομή του και επιθυμεί την ενημέρωση του για όλες τις διεργασίες ίδρυσης του τμήματος μέσω ορισμένου εκπροσώπου του, ώστε να δημιουργηθούν οι βέλτιστες συνθήκες για τη δημιουργία και λειτουργία του τμήματος, την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ήδη υπάρχουν, αλλά και τη διασύνδεση των αποφοίτων με την αγορά εργασίας αργότερα. Πράγμα που έπραξε διαχρονικά για τα πολυτεχνικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Με εκτίμηση

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Μαυροματίδης


Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση