Επιστολή προς ΕΦΚΑ για τη συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου