Επιστολή Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ προς ΤΕΕ: «Αποσύνδεση της ιδιότητας μέλους του Τ.Ε.Ε. από την εγγραφή στο ΤΣΜΕΔΕ»