Επίσκεψη της Διοίκησης του ΤΕΕ/ΤΔΜ στη Δ/νση Καταστήματος Πωλήσεων Κοζάνης της ΔΕΗ

image_pdfimage_print

Με τον Δ/ντη Καταστήματος Πωλήσεων Κοζάνης, στην αρμοδιότητα του οποίου εντάσσονται τα καταστήματα πωλήσεων της Επιχειρησιακής περιοχής Δυτικής Μακεδονίας της Γενικής Δ/νσης Πωλήσεων της ΔΕΗ, κο Νεκτάριο Πολωνίδη, συναντήθηκε ο Πρόεδρος του Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, Νικόλαος Συλλίρης και η Αντιπρόεδρος του Τμήματος, Ευαγγελία Μπάγκαβου, για να συζητήσουν για τους παράγοντες που διαμορφώνουν τις τιμές πώλησης της κιλοβατώρας και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν οι καταναλωτές να εξασφαλίσουν χαμηλές χρεώσεις στους λογαριασμούς τους.

 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, Νικόλαος Συλλίρης αφού ευχαρίστησε τον κο Πολωνίδη για τη φιλοξενία, του εξέφρασε την πεποίθηση ότι το ΤΕΕ οφείλει ως φορέας να αναδεικνύει θέματα που αγγίζουν τους καταναλωτές και εν όψει της ενεργειακής φτώχειας, που είναι αποτέλεσμα τόσο της οικονομικής, όσο και της υγειονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, να προτείνει λύσεις και να διαμορφώνει προτάσεις, προς όφελος της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε καταρχήν γιατί η τιμή της κιλοβατώρας στη χώρα μας είναι από τις υψηλότερες της Ευρώπης και να βρούμε τρόπους με τους οποίους θα μπορούν οι πολίτες να μειώσουν τις χρεώσεις στους λογαριασμούς τους.

 

Ο κος Πολωνίδης, αναλύοντας εμπεριστατωμένα τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η τελική τιμή της κιλοβατώρας στη χώρα μας, εξήγησε στους παριστάμενους ότι η τιμή αυτή είναι αποτέλεσμα της υψηλής τιμής εκκαθάρισης αγοράς (ΤΕΑ) τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Οι βασικοί αιτιακοί μηχανισμοί αύξησης της ΤΕΑ είναι το κόστος του φυσικού αέριου, το κόστος CO2 & και το ποσοστό συμμετοχής κάθε καυσίμου στην ηλεκτροπαραγωγή. Μεγαλύτερη συμμετοχή φυσικού αερίου την τρέχουσα περίοδο, (τιμή του Φ.Α. > 100 €/ MWth), σημαίνει σημαντική αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας.

Όσο η εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο είναι μεγάλη, η τιμή του φυσικού αερίου διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, και η συμμετοχή του φυσικού φερίου στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής είναι υψηλή, τόσο αυξάνεται το κόστος της ενέργειας που παράγεται, ενώ όσο στο ενεργειακό μείγμα συνεισφέρουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κυρίως τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια, το κόστος αυτό μειώνεται.

Ανέφερε δε ότι η συνεισφορά του λιγνίτη πλέον ανέρχεται στο περίπου 10%, ενώ μέρος του ισοζυγίου αποτελούν και οι εισαγωγές από τρίτες χώρες (Βουλγαρία Β. Μακεδονία, Ιταλία, Αλβανία και Τουρκία).

 

Στο καίριο ερώτημα, για το πώς μπορούν οι καταναλωτές, παρά τις όποιες εξελίξεις υπάρχουν γύρω από την ενέργεια σε παγκόσμιο επίπεδο, να εξασφαλίσουν χαμηλούς λογαριασμούς στα οικιακά τους τιμολόγια, ο κος Πολωνίδης ανέφερε ότι, καθώς η μοναδιαία χρέωση της ηλεκτρικής ενέργειας είναι επικίνδυνα εξαρτώμενη από μη ελεγχόμενες μεταβλητές (όπως για παράδειγμα από την τιμή του φυσικού αερίου, του κόστους του διοξειδίου του άνθρακα, τη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, κτλ), οι καταναλωτές θα πρέπει να αναζητούν συνεργασίες με παρόχους που προσφέρουν σταθερές χρεώσεις, χωρίς κλίμακες, που να μην υπόκεινται σε καμία ρήτρα αναπροσαρμογής και αυτό θα πρέπει να το εξασφαλίζουν πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου συνεργασίας.

 

Τόσο ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, όσο και ο κος Πολωνίδης συμφώνησαν ότι οι προσφορές των εταιρειών που ισχύουν για τα οικιακά τιμολόγια πρέπει να επεκταθούν και στα επαγγελματικά – αγροτικά, καθώς οι υπέρογκες χρεώσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες προκύπτουν από την εφαρμογή των ρητρών αναπροσαρμογής και όχι από το πραγματικό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας , γεγονός που εκτοξεύει τα λειτουργικά κόστη της εργασίας τους.

 

29. Φωτο ΤΕΕ με ΔΕΗ - ΔΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση