Έως και τις 29/8 οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος Διπλ. Μηχανικών για συμμετοχή στις Μόνιμες Επιτροπές του τμήματος για το διάστημα 2014-2016

image_pdfimage_print

Οι Μόνιμες Επιτροπές του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Τ.Ε.Ε. είναι όργανα με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα για θέματα που παραπέμπονται σ’ αυτές. Παράλληλα, αποστολή τους είναι να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα δραστηριότητας που κάθε μία αναφέρεται, να ενημερώνουν τη Διοικούσα Επιτροπή και να προετοιμάζουν τις απόψεις του Τμήματος για θέματα που αναφύονται. Σύμφωνα με το Νόμο ο αριθμός και το αντικείμενο των Μόνιμων Επιτροπών καθορίζεται από την Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος, μετά από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής ενώ η σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών γίνεται στη συνέχεια με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Για την τριετία 2014-2016 σχηματίστηκαν 12 Μ.Ε. με τα παρακάτω αντικείμενα εργασίας:

 

MΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 2014-2016

 1. Επιμελητηριακών θεμάτων, ασφαλιστικού και αρωγής μηχανικών
 2. Επαγγελματικών – εργασιακών δικαιωμάτων και κατάρτισης
 3. Ποιότητας και ασφάλειας Δημοσίων Έργων και Κατασκευών
 4. Περιβάλλοντος
 5. Πολιτισμού
 6. Χωροταξικού Πολεοδομικού και Αστικού Σχεδιασμού
 7. Ενέργειας – ηλεκτροπαραγωγής
 8. Εκπαίδευσης – Έρευνας
 9. Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Οικονομίας
 10. Εθνικών – Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 11. Αντισεισμικής, Πολιτικής Προστασίας και Οδικής Ασφάλειας
 12. Αυτοδιοίκησης, Κρατικής Διοίκησης

 

Για την αίτηση εδώ

Περιεχόμενο μόνιμων επιτροπών ΤΕΕ ΤΔΜ 2014-2016

Κανονισμός Λειτουργίας Μόνιμων Επιτροπών

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση