Ενημερωτικό Σεμινάριο TEE/ΤΚΜ «Ο ρόλος του Ελεγκτή δόμησης κατά την διαδικασία ελέγχου Οικοδομικής άδειας. Διαπιστώσεις – Προβλήματα και Τρόποι επίλυσης»


Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ