Ενημερωτική Εκδήλωση «Παραγωγή ενέργειας με βιομάζα & εξοικονόμηση ενέργειας για τις ανάγκες ιδιωτικών & δημόσιων κτιρίων Ν.Γρεβενών»