Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΔΜ προς ΑΣΕΠ/ΑΔΜΗΕ για την προκήρυξη ΑΔΜΗΕ υπ.αρ. 10Κ/2017 για πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 76 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΠ