Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΔΜ για επιστροφή τμήματος του καταργηθέντος ηλεκτρονικού παράβολο ανανέωσης της άδειας των ενεργειακών επιθεωρητών


Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΔΜ

ΦΕΚ 1675 Β” 2013

ΦΕΚ 1242 Β” 2018