Έγγραφο προς Δήμο Κοζάνης για Αιτήματα Διπλωματούχων Μηχανικών, Υπαλλήλων του Δήμου Κοζάνης