Ενεργειακοί επιθεωρητές: τέλος οι εξετάσεις – κατάταξη σε 3 τάξεις, Όλο το νέο σχέδιο νόμου


Το απόσπασμα-τροπολογία του σχεδίου Νόμου που αφορά τους ενεργειακούς επιθεωρητές ΕΔΩ (σελ 72-80 του Σ/Ν)