Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο- Ανακοίνωση για θερινό σχολείο εξ” αποστάσεως