Έλληνες μηχανικοί με πενταετή εμπειρία ζητούνται για τη Νότια Αφρική

image_pdfimage_print

Στην πρόσληψη δέκα Ελλήνων Μηχανικών και άλλων επιστημόνων για τη Νότιο Αφρική και μετέπειτα για την Ελλάδα προχωρά γερμανική εταιρεία, η οποία ειδικεύεται στην κατασκευή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της εταιρείας τοποθέτησης προσωπικού «Γέφυρα».

Οι Μηχανικοί θα αναλάβουν την επίβλεψη (supervising) διαφορετικών εγκαταστάσεων σε εργοτάξιο, και συγκεκριμένα των εξής: Μεταλλικές κατασκευές. Καυστήρες και εγκαταστάσεις υπό πίεση, Σωληνώσεις HP /LP, Αγωγοί εξαερισμού, Διαχείριση και έλεγχος αυτοματισμού (I&C), Μύλοι άνθρακα (coal mills), Εποπτεία συγκόλλησης, Λοιπές εγκαταστάσεις, πιστοποίηση και τεκμηρίωση. Οι υπόλοιποι επιτυχόντες θα εργαστούν ως υπεύθυνοι στους τομείς του περιβάλλοντος, της υγείας, της ασφάλειας και της προστασίας (manager for EHS and OA).

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών παραγωγικής Διαδικασίας ή Μηχανικών με ειδίκευση στα παραπάνω αντικείμενα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, πιστοποίηση Ειδικού Συγκολλήσεων EWS /IWS (Welding Engineer), επαγγελματική εμπειρία διάρκειας τουλάχιστον πέντε ετών σε εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με άνθρακα, πολύ καλή γνώση της αγγλικής και της ελληνικής γλώσσας, συνεργατικό πνεύμα και τη φυσική και διανοητική αντοχή που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ο χρόνος εργασίας ανέρχεται σε ένα έως δύο έτη, ενώ μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του εργοστασίου στη Νότια Αφρική, το προσωπικό θα μεταβεί πίσω στην Ελλάδα για την ανάληψη αντίστοιχου έργου μεγάλης κλίμακας για περίπου δύο έτη.

Βιογραφικά σημειώματα, συνοδευόμενα από φωτογραφία του υποψηφίου, συστατικές επιστολές προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά και πτυχία στα αγγλικά, μπορούν να στείλουν οι ενδιαφερόμενοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ hellasing.com.

Στο σχετικό email θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τις οικονομικές απαιτήσεις τους και τη συντομότερη ημερομηνία αποδοχής της θέσης.

 Πληροφορίες: 6976 082291, υπόψη κ. Μαρίας Τσούκη.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση