Εκδήλωση παρουσίασης βιβλίου «Ζουπανιώτες Κουδαραίοι» (Kυριακή 22/11/2015, 11.00, Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης)


Πρόσκληση εκδήλωσης

Αφίσα Εκδήλωσης